Allmänt

Det är viktigt för oss på RM Relining & Bygg AB & Bygg AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi lagrar om dig hos oss.

 

Vad är personuppgift?

Med personuppgift menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifieringar eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 

Ansvaret för behandlingen av personuppgifter

Vi samlar in, behandlar och delar med oss av personuppgifter bara på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. RM Relining & Bygg AB & Bygg AB med organisationsnummer 569024-5527 ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som har lämnats in till oss direkt, och de personuppgifter som vi samlar in.

 

Hur personuppgifter samlas in

Information som du tillhandahåller till oss

RM Relining & Bygg AB samlar in och behandlar personuppgifter när ni tillhandahåller data direkt till oss. Därmed syfte av behandlingen kan vara utförande av kontrakt samt administrationsarbete.

 

Cookies

Vi använder cookie på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator, mobiltelefon eller andra enheter när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörerna att känna igen din enhet nästa gång du besöker deras webbplats. Cookies kan innehålla personuppgifter. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men du kan ändra inställningarna för detta. Om du inte vill att dina personuppgifter ska lagras av cookies kan du konfigurera din webbläsare så att den meddelar dig när en cookie tas emot. På detta sätt kan du välja varje gång att acceptera cookies eller inte. Om du inte samtycker till användning av cookies kan du överhuvudtaget ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar lagring av cookies. Observera dock att användningen av cookies kan vara nödvändig för att tillhandahålla vissa funktioner och att välja att avvisa cookies kan minska funktionen på vår webbplats.

RM Relining & Bygg AB använder cookies för att förbättra din upplevelse dock kan inte identifiera besökare med den informationen.

 

Google Analytics

RM Relining & Bygg AB använder Google Analytics som ett webbstatistikverktyg. Den här funktionen lagrar cookies på din dator. Data som samlas in av Google Analytics används för att bättre förstå våra besökare och hur de använder webbplatsen.

 

Vilken typ av personuppgifter lagras och behandlas och varför?

Personuppgifter som ni tillhandahåller oss används för att ta fram offert samt att kontakta er gällande offerten. I de fall offerten är godkänd av er används personuppgifter till för att utföra kontraktet samt fakturering och eventuellt användning av rotavdrag.

 

Vem kommer personuppgifterna att delas med?

RM Relining & Bygg AB delar eller säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Det kan förekomma att vi anställer tredje part för att administrera och tillhandahålla tjänster för vår räkning. Dessa tredje parter kan ha tillgång till dina personuppgifter bara för att utföra dessa uppgifter på uppdrag av oss och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

RM Relining & Bygg AB använder Björn Lundén för administrationsarbete. Björn Lundén är underbiträde till RM Relining & Bygg AB för administrationsarbete.

 

Hur vi skyddar dina personuppgifter

För att skydda dina personuppgifter har vi genomfört ett antal tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Till exempel upprätthåller vi höga tekniska säkerhetsnivåer i alla system (inklusive åtkomstbegränsningar etc.).

 

Hur länge dina personuppgifter lagras

Datalagringsperioden beror på typen av tjänst som tillhandahålls och syftet med behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras och behandlas av oss så länge vi anser det nödvändigt med avseende på de syften som anges i denna integritetspolicy.

 

Dina rättigheter

I allmänhet har du rätt till följande grundläggande rättigheter enligt tillämpliga lagar:

  • Rätten till tillgång: du kan när som helst begära att få tillgång till dina personuppgifter.
  • Rätten till rättelse: du har rätt att få rättelse av felaktiga personuppgifter och ha fullständiga personuppgifter.
  • Rätten att radera (“rätt att glömmas”): under vissa omständigheter (inklusive behandling på grundval av ditt samtycke) kan du begära att vi tar bort dina användardata. Observera att denna rätt inte är ovillkorlig. Därför kanske ett försök att åberopa rätten inte leder till en handling från oss.
  • Rätten till begränsning av behandlingen: du kan under vissa omständigheter begära av oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Observera att denna rätt inte är ovillkorlig. Därför kanske ett försök att åberopa rätten inte leder till en handling från oss.
  • Rätten till dataportabilitet: du har rätt att ta emot dina personuppgifter (eller få dina personuppgifter direkt överförda till en annan datakontrollant) i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format.

 

Hur du utövar dina rättigheter som registrerad

Du kanske vill utöva dina rättigheter som registrerad. Dessa rättigheter är inte absoluta och därför kommer en begäran om att utöva vissa rättigheter inte alltid att resultera i den begärda åtgärden. En begäran om personuppgifter som behandlas av RM Relining & Bygg AB måste göras via en skriftlig begäran till oss genom att maila till info@rmrelining.se.

 

Hur kontaktar du RM Relining & Bygg AB

För frågor, ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter eller andra information vänligen kontakta info@rmrelining.se.