Relining

Det finns många namn på tekniken som vi kallar för relining, t ex rörinfodring, rör-i-rör-metoden, rivningsfri rörrenovering, rivningsfritt stambyte etc. Vi erbjuder alla metoder för detta.