© RM Relining AB   |   Mätarvägen 14, 19637 Kungsängen, 08-41951968   |   Orgnr 559024-5527   |   info@rmrelining.se   | Sitemap

Trygga_Företag_Logotyp.png

FRÅGOR

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som man som kund kan ha om vårt företag, de tjänster vi utför samt vad dessa tjänster innebär. Om ni har en fråga som inte besvaras här, vänligen kontakta oss så skall vi besvara Er fråga så fort som möjligt.

RM Relining & Bygg AB

Fråga: Vilka typer av tjänster utför företaget?  


Svar: Vi utför följande tjänster: 
- Renovering av uttjänta avloppsrör och stammar genom relining/rörinfordring
- Spolning av rören med hett vatten under högt tryck gör man när det är stopp eller dåligt flöde genom avloppsystemet. 
- Rensning av rör, när det är stopp i röret och spolning inte räcker för att lösa problemet. 
- Rörinspektion / filmning vilket görs när man vill se vilket skick rören är i på insidan, t ex vid ett stopp eller när man misstänker att det är dags att göra en renovering av avloppssystemet. 

 

Fråga: Vad kostar era tjänster? 

Svar: Varje fastighet och situation är unik och därför går det inte att ge något generellt pris, men det enklaste sättet att få en prisuppgift är att kontakta oss så återkommer vi med en skriftlig offert. 

 

Fråga: Hur får jag kontakt med er? 

Svar: Det går bra att e-posta eller ringa oss, se rubriken Kontakta oss för kontaktuppgifter. 

 

Fråga: Vi kan bara vara hemma på kvällar och helger, kan ni komma och fixa vårt avlopp då? 
Svar: Vi är väldigt flexibla och gör vad vi kan för att uppfylla våra kunders önskemål, vilket gör att arbeta på kvällar och helger inte är några problem. 

 

Fråga: Hur länge har företaget funnits? 

Svar: RM Relining & Bygg AB har funnits sedan år 2015, men grundarna till företaget har arbetat med relining, spolning, rensning och rörinspektion samt närliggande tjänster i nästan 10 år. 

 

Fråga: Vad för typer av kunder har företaget? 

Svar: Vi gör arbeten åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter samt privata, kommunala och statlig bostadsföretag och fastighetsägare i Stockholm samt Mälardalsområdet. 

Fråga: Var utför ni era tjänster ?
Svar: Vi arbetar i hela Stockholms län, men även i övriga Mälardalsområdet. 

 

Fråga: Kan jag få en skriftlig offert från Er?

Svar: Naturligtvis kan Du alltid få en skriftlig offert innan Du bestämmer Dig för om Du vill anlita oss. Det är en självklarhet för oss att göra vad vi kan för att undvika missförstånd som kan uppstå när man lämnar muntliga uppgifter. Kontakta oss idag för att få en  offert.  

 

Fråga: Kan jag få fast pris på de tjänster jag beställer från er på RM Relining?

Svar: Det är absolut möjligt att få fast priser, om man som kund vill ha detta istället för att vi går på löpande debitering. Beroende på vad det är som skall göras, hur mycket information man har om fastigheten, hur stora osäkerhetsfaktorer det finns osv, gör dock att fasta priser är mer eller mindre lämpliga på olika typer av projekt. Man måste komma ihåg att varje projekt och fastighet är unik och därför kommer vi gärna och tittar på fastigheten innan vi lämnar en prisuppgift. Kontakta oss idag för att boka in ett möte.  

 

Fråga: Hur kan jag veta att RM Relining & Bygg AB betalar sina skatter och avgifter ordentligt? 

Svar: Att anlita en seriös entreprenör som sköter sina skatter och avgifter är en trygghet för Dig som kund, inte bara idag, utan även i framtiden med tanke på de garantier som lämnas för utfört arbete. Under rubriken "Dokumentation" kan Ni se både vår SKV4820 som är ett dokument från Skatteverket som visar hur mycket skatter vi betalat de senaste tre månader. Se även den kreditupplysning som visar att vi inte har några ärenden som Kronofogdemyndigheten, F-skattebeviset från Skatteverket samt  försäkringsbrevet som visar att vi har en ansvarsförsäkring och en företagsförsäkring som täcker eventuella skador som vi mot förmodan skulle orsaka när vi utför våra tjänster. Allt detta tillsammans är en säkerhet för Dig som kund när Du anlitar RM Relining & Bygg AB.

Spolning av rör

Fråga: Vad innebär spolning? 

 

Svar: Spolning är en metod som man använder sig av när det t ex blivit stopp i ett avloppsrör. Då för man in en slang ned i t ex toalettstolen och med hjälp av hett vatten under högt tryck så försöker man spola bort det som orsakat stoppet. Lösa föremål som t ex toalettpapper och sådant som spolats ned i toaletten och orsakat stoppet, kan ofta spolas bort och på så sätt lösa problemet. Om det inte räcker att spola röret för att lösa stoppet, så måste man göra så kallad mekanisk rensning med kedjor eller andra verktyg.    

 

Fråga: Jag har hört om en fastighetsägare som spolade avloppen i fastigheten trots att det inte fanns något stopp, varför gör man så? 

 

Svar: Att spola avloppen i en fastighet kan vara en bra underhållsåtgärd för att hålla avloppen rena och därmed undvika framtida akuta stopp. Genom att regelbundet spola avloppen så spolar man bort sådant som kan orsaka framtida stopp och sparar både pengar och onödig irritation bland boende och hyresgäster när man undviker dyra akututryckningar för att lösa akuta stopp. 

 

Fråga: Kan RM Relining & Bygg AB utföra spolning åt mig som privatperson? 

 

Svar: Absolut, vi arbetar för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter samt privata och allmännyttig bostadsbolag och fastighetsägare i Stockholms län och hela området kring Mälardalen. Ta kontakt med oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig. 

 

Fråga: I vilka situationer funkar spolning bra som metod för att få bort stopp?

 

Svar: När någon spolat ned lösa föremål t ex i en toalett och där föremålen antingen går att pressa ned igenom hela rörsystemet eller om föremålet går att spola sönder med hjälp av vattnet under högt tryck, så är metoden väldigt effektiv. 

 

Fråga: När funkar inte spolning som en bra metod för att få bort stopp i avlop? 

 

Svar: Hur effektiv spolningen är som metod, beror helt på vad stoppet beror på. Om det t ex vuxit in rötter i ett avloppssystem, så är det sällan tillräckligt att bara spola för att återställa flödet utan då måste man mekaniskt rensa avloppsröret för att få bort rötterna. Samma sak gäller om stoppet t ex består av att någon slängt ned cement eller motsvarande i avloppet, det går inte heller att spola bort om det gått så pass lång tid att cementen hinner stela inuti avloppet. Läs mer om mekanisk rensning under rubriken "Rensning" 

 

Fråga: Hur lång tid tar det att spola avloppssystemet i en fastighet? 

 

Svar: Det är svårt att svara generellt på, då många faktorer påverkar hur lång tid det tar. T ex så beror det på varför avloppet skall spolas, dvs om det är en akut spolning för att få bort ett stopp eller om spolningen görs som en underhållsåtgärd för att undvika framtida stopp. Om man spolar som en underhållsåtgärd, så bör hela avloppsysstemet i fastigheten spolas. Är det däremot ett akut stopp, så beror det på hur väl man lyckats identifiera var stoppet finns och sedan beror det på vad själva stoppet beror på, det är med andra ord svårt att säga generellt hur snabbt en spolning tar, då varje fastighet och situation är unik.  

 

Fråga: Om jag skall anlita RM Relining så vill jag först ha en skriftlig offert där det framgår pris och vad som ingår i priset, är det möjligt att få? 

 

Svar: Naturligtvis lämnar vi alltid skriftliga offerter till våra kunder. Vi vill ha så bra och tydlig kommunikation med våra kunder som möjligt och skriftliga offerter är en viktig del för att undvika missförstånd.

Rensning av rör/
Rörinspektion

Fråga: Vad innebär rensning eller mekanisk rensning som det också kallas? 


Svar: Om man har stopp i ett avlopp och spolning av röret med hett vatten under högt tryck inte löser problemet, så är rensning den metod som man då tar till. Rensning innebär att man med hjälp av kedjor eller andra verktyg försöker slå eller skära sönder det som orsakar stoppet i avloppsröret samtidigt som man sprutar vatten under högt tryck för att spola bort lösa bitar som slås loss.  

 

Fråga: Kan RM Relining & Bygg AB utföra rensning åt mig som privatperson? 

 

Svar: Absolut, vi arbetar för privatpersoner,

bostadsrättsföreningar, samfälligheter samt privata och allmännyttig bostadsbolag och fastighetsägare i Stockholm samt Mälardalen. Ta kontakt med oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa dig. 

 

Fråga: Är rensning av avloppen det första man skall ta till om man har stopp i ett avlopp? 

 

Svar: Om man har ett akut stopp i ett avlopp så försöker man i första hand lösa det med en spolning som är mer skonsam mot insidan av rören än en rensning, men om spolningen inte räcker, så är mekanisk rensning det man tar till som nästa steg. Då för man in i röret antingen kedjor som slår sönder stoppet eller andra typer av verktyg som skär eller på annat sätt har sönder det som orsakar stopppet. När man tror sig ha fått bort stoppet, så brukar man filma insidan av röret för att säkerställa att hela stoppet faktiskt är borta och flödet i röret är återställt till normalt. 

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som man som kund kan ha om vårt företag, de tjänster vi utför samt vad dessa tjänster innebär. Om ni har en fråga som inte besvaras här, vänligen kontakta oss så skall vi besvara Er fråga så fort som möjligt.


Fråga: Behöver jag städa min bostad efter att en rensning gjorts?

 

Svar: Om det är så att stoppet sitter i t ex avloppet från toaletten, så måste vi troligen föra ned våra rensverktyg i toalettstolen och rensa därifrån. Dom slangar och andra verktyg vi använder blir blöta och smutsiga efter att ha varit nere i avloppet, men vi gör rent dessa så mycket som möjligt, innan vi går ut genom bostaden igen. Man får dock vara beredd på att behöva städa lite kring området där vi arbetat.  

 

Fråga: Jag vill ha en skriftlig offert från er, hur gör jag ? 

 

Svar: Kontakta oss antingen via mail eller telefon och beskriv vad Ni vill ha hjälp med så återkommer vi inom kort med en skriftlig offert. Om ett besök på plats behövs för att kunna lämna pris, så bokar vi in det med er när ni kontaktar oss.

Fråga: Vad innebär rörinspektion? 

 

Svar: Rörinspektion innebär att man med hjälp av en robot eller en liten kamera längst fram på en slang filmar inuti ett rör eller avloppssystem för att upptäcka skador eller orsaker till varför det är stopp eller dåligt flöde i avloppssystemet. 

 

Fråga: Vad kostar det att göra en rörfilmning / rörinspektion? 

 

Svar: Det bästa är att kontakta oss och beskriva vad problemet är med avloppen, vilket typ av rör som skall filmas osv så kan vi lämna en prisuppgift. Varje fastighet och varje situation är unik, det är därför svårt att lämna ett generellt pris. 

 

Fråga: Kan ni utföra en rörinspektion åt mig som privatperson? 

Svar: Absolut, vi arbetar åt alla typer av kunder och i alla typer av fastigheter. Vi gör arbeten åt privatpersoner, samfälligheter, bostadsrättsföreningar, privata och kommunala bostadsföretag samt andra typer av fastighetsägare. Om Du bor i Stockholm eller i övriga Mälardalsområdet, tveka inte att kontakta oss om Du behöver hjälp att lösa problem med avlopp. 

 

Fråga: Hur får jag ta del av resultatet av rörinspektionen? 

Svar: När rörinspektionen är genomförd, så analyseras filmen av oss på RM Relining och sedan skrivs ett protokoll och filmen bränns ned på en CD-skiva eller på ett USB minne och lämnas till Dig som kund. I samband med detta ges även förslag på lämpliga åtgärer för att åtgärda de eventuella skador som upptäckts. 

Frågor: Jag bor i Enköping, har ni möjlighet att göra en rörinspektion / rörfilmning hos mig? 

Svar: Vi kan absolut utföra rörinspektion / rörfilmning hos Dig i Enköping, för vi arbetar i hela Stockholms län och i övriga delar av Mälardalen, som t ex Uppsala, Enköping, Västerås osv.

ROT-avdrag

De tjänster som RM Relining & Bygg AB utför är berättigade till ROT-avdrag för privatpersoner enligt gällande regler per 2016-03-30 där de viktigaste delarna är:  

 

Från 1 januari 2016 är ROT-avdraget sänkt från 50 % till 30 %, dvs man får avdrag för 30 % av arbetskostnaden. 

 

Maximalt ROT-avdrag är 50 000 kr / person och år och detta innebär att man kan köpa ROT-berättigade tjänster för 166 667 kr inkl moms per år och få fullt ROT-avdrag för detta. 

 

Notera att endast arbetskostnaden är ROT-berättigad, man kan med andra ord inte få ROT-avdrag för materialkostnader eller andra typer av kostnader i samband med en utförd tjänst.   

 

Skatteverkets checklista för ROT

Nedanstående information om ROT-avdraget är hämtat från Skatteverkets hemsida 2016-03-30. Notera att RM Relining & Bygg AB inte tar något ansvar för att informationen är korrekt eller uppdaterad, utan man skall alltid kontakta Skatteverket om man har några frågor om ROT-avdrag, innan man beställer ROT-tjänster:

 

Det här bör du tänka på när du ska köpa rottjänster.

 

1. Krav på dig som köpare

- Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång 

- Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst 

- Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter

- Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja. 

- Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete. 

- Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.

 

2. Bostaden

- Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.

- För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.

- Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden.

- Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett nytt hus, en friliggande byggnad exempelvis ett garage eller för om- eller tillbyggnad av hus som är yngre än fem år. 

- Rotavdrag kan medges för att till exempel bygga ett nytt garage eller en carport om de byggs samman med ett befintligt bostadshus som inte är yngre än fem år. Observera att du måste utgå från husets värdeår.  

 

3. Fastighetsbeteckning

Om rotarbetet utförs på din fastighet måste du uppge en fastighetsbeteckning. Den hittar du i ditt köpekontrakt eller om du loggar in på Mina sidor på Skatteverkets hemsida. 

 

Du som bor i bostadsrätt uppger i stället bostadsrättsföreningens organisationsnummer och även lägenhetsnummer som är fyra siffror. Bostadsrättsföreningens organisationsnummer hittar du i exempelvis föreningens årsredovisning.

 

4. Krav på utföraren

Utföraren måste ha F-skatt eller så kan du anlita en person med A-skatt. Om du anlitar en person med A-skatt får du göra avdrag för arbetet som motsvarar den arbetsgivaravgift som du redovisar i den förenklade arbetsgivardeklarationen. Utföraren får inte vara närstående. 

 

5. Arbetet måste ge rätt till rotavdrag

Utföraren som du anlitar måste säkerställa att typen av arbete som ska utföras ger rätt till rotavdrag. Det är ett delat ansvar mellan er. Vi rekommenderar er att avtala om vem som har ansvaret om avdraget inte godkänns av Skatteverket.

Relining/
Rörfodring

Fråga: Vad innebär relining / rörinfodring / rör-i-rörmetoden ? 

 

Svar: Relining, rörinfordring eller rör-i-rör-metoden som den också kallas är en rivningsfri metod för att renovera ledningar, rör och hela rörsystem som inte längre uppfyller sin funktion. 

 

Fråga: Finns det flera metoder för att utföra relining ? 

 

Svar: Ja det finns två metoder för relining, strumpmetoden och lösplastmetoden/sprutmetoden: 
Strumpmetoden innebär att istället för att ta bort de gamla avloppsrören och byta ut dom mot nya, så låter man de gamla rören ligga kvar och så skapar man ett nytt plaströr inuti de gamla genom att föra in en mjuk strumpa som är indränkt i epoxy i röret. Med hjälp av tryckluft så pressar man strumpan mot insidan av det gamla röret tills dess att strumpan stelat och skapat ett nytt rör inuti det gamla. Det nya röret har samma livslängd som ett helt nytt plaströr.  
Lösplatmetoden/  Sprutmetoden innebär att man sprutar insidan av det befintliga röret med en plast eller annat material som när det stelnar, har skapat ett nytt rör inuti det gamla. Bra metod för ledningar med små dimensioner, men fungerar dåligt om det gått hål rak genom rören, då det blir svårt att täppa igen hålen med färgen/plasten. 

 

Fråga: Finns det flera ord och uttryck för relining? 

 

Svar: Absolut, det finns flera ord och uttryck som beskriver den metod som vi kallar för relining. Några exempel och varianter på dessa andra namn på metoden är, Rörinfordring, Rör-i-rör-metoden, Rivningsfri rörrenovering, Rivningsfritt stambyte, Rörrenovering.

 

Fråga: Vilka typer av rör och ledningar kan relinas av RM Relining? 

 

Svar: Vi kan relina de flesta typer av rör som har en diameter på upp till 220mm. Rör som kan renoveras genom relining / rörinfodring är t ex spillvattenrör, som är ett finare ord för avloppsrör. Avloppsrör är t ex utgående avloppsledningar från villor ut till den kommunala avloppsledningen, avloppsrören som ligger i bottenplattan i flerbostadshus, de stående avloppsrören i en fastighet som kallas stammar osv. Även dagvattenledningar, dvs stuprören, som går från taket och leder bort t ex regnvatten och smältvatten och som i många fall kan vara ingjutna i t ex fasaden fungerar utmärkt att reliina. Även avluftningsrör går bra att relina.  
Vår metod för rörrenovering kan med andra ord användas för många olika typer av rör och rördimensioner. Relining är även en bra metod för att renovera gamla rör när dessa är ingjutna i t ex trappor, skyddsrum, pannrum, bottenplattor osv, dvs när det är krångligt, dyrt och riskabelt att försöka bila eller riva bort kring röret för att komma åt att byta det mot ett helt nytt. I samtliga dessa fall är relining, rörinfordring, rörirörmetoden ett bra och snabbt alternativ till tradtionellt byte. Om Ni vill veta om vi kan hjälpa Er att renovera just Era rör, kontakta oss idag.

 

Fråga: Var i landet arbetar ni och vilka kunder har ni? 

 

Svar: Vi kan utföra våra tjänster i Stockholm samt hela Mälardalsområdet och vi har alla typer av kunder, allt från privatpersoner, bostadsrättsföreningar, samfälligheter osv till privata och kommunala, landstingsägda och statliga företag, bostadsbolag och fastighetsägare. Vi kan i princip arbeta i alla typer av fastigheter och byggnader, både små och stora, gamla som nya osv. Om man har problem med avloppen, så har vi lösningarna! 

 

Fråga: Vad finns det för fördelar med relining/rörinfordring jämfört med traditionell rörrenovering där man byter ut röret mot ett nytt? 

 

Svar: Relining har många fördelar jämfört med tradtionell rörrenovering, bland annat är metoden snabbare, mindre störande för boende och de som befinner sig i fastigheten, ofta billigare och bättre för miljön samt innebär ett mindre ingrepp i fastigheten än andra metoder. Läs mer om fördelarna under rubriken "Fördelar med relining / rörinfordring" 

 

Fråga: Hur länge håller ett relinat rör jämfört med ett helt nytt rör? 

Svar: Reliningen innebär ju att man skapar ett nytt plaströr inuti det gamla röret och detta nya rör får lika lång livstid som ett helt nytt rör. 

Fråga: Vad får man som kund för garantier för utförda reliningsarbeten? 

 

Svar: Vi ger alltid hela 5 års garanti på utförd relining med strumpmetoden och med lösplast/sprutmetoden.  Utöver garantierna så har vi även en omfattande företagsförsäkring som täcker eventuella skador som vi skulle orsaka. Läs mer om detta under rubriken "Trygghet" 

 

Fråga: Finns det inte risk att plasten avsöndras i dricksvattnet? 
Svar: RM Relining & Bygg AB relinar inte vattenrören, dvs de rör som leder in vattnet in i huset, utan vi relinar bara avloppsrör och andra typer av rör i fastigheter.  

 

Fråga: Hur lång tid tar det för strumpan som är indränkt i epoxy att stelna så att man kan börja använda avloppen igen? 

Svar: Hur lång tid det tar för strumpan att stelna beror framförallt på hur varmt det är i den miljö där röret finns och vilken typ av epoxy man använder. Ju högre temperatur, desto snabbare stelnar strumpan. Vi har utrustning som ökar temperaturen, vilket gör att en strumpa kan stelna tillräckligt på 4-6 timmar, jämfört med 6-24 timmar utan extra värme och beroende på temperaturen runt omkring. Se bifogat schema över hur snabbt olika typer av epoxy stelnar vid olika temperaturer. 

 

Fråga: Hur gör man för att strumpan som skjuts in i röret skall bilda ett rör? 

Svar: När man skjutit in strumpan i röret, så blåser man upp strumpan inifrån genom att spruta in luft under högt tryck som pressar strumpan mot insidan av röret. Röret hålls utspänd på detta sätt tills strumpan helt stelnat och bildat ett självbärande rör. 

 

Fråga: Är relining en bra metod för att renovera badrum?

 

Svar: När man t ex genomför ett traditionellt stambyte, så måste man i princip alltid renovera även badrummen, men det beror inte på att man måste riva väggar för att komma åt att byta de befintliga stammarna = rören, vilket man slipper med relining. Anledningen till att man måste renovera badrummen är en helt annan, nämligen att det tätskikt som sitter bakom kaklet/våtrumstapeten på väggarna och under klinkers/våtrumsmattan på golvet, helt enklelt blivit så utsliten att tätskiktet inte längre uppfyller sin funktion. Tätskiktet har till uppgift att hindra vatten och fukt som tränger igenom skarverna mellan kakel och klinker att tränga in i konstruktionsbetongen och övriga material bakom badrumsväggarna och golvet. Om fukt tar sig igenom tätskiktet så kan det orsaka fuktskador som leder till t ex mögelproblem och som måste åtgärdas, vilket kostar mycket pengar. 

Relining / rörinfodring är ingen metod för att renovera eller åtgärda utslitna tätskikt bakom kakel och klinker, utan metoden fungerar endast för att renovera avloppsrören och andra rör och ledningar som är placerade i golvet och väggarna. Detta betyder att oavsett om man använder traditionellt stambyte eller relining som metod för att renovera utslitna rör, så måste man ofta riva ned hela badrummet och renovera även det från grunden, om det är så att man bedömmer att tätskiktet är utslitet. Undantaget är t ex om man precis renoverat sitt badrum och satt ett nytt tätskikt, då kan relining vara en bra metod för att renovera avloppsrören utan att behöva riva ned det nyrenoverade badrummet. Man måste dock komma ihåg att vattenrören till blandare, dvs kranarna i badrummen och kök, inte kan relinas, utan dessa måste bytas ut, då man inte bör relina vattenledningarna.  

 

Fråga: Kan jag få en skritlig offert från RM Relining ? 

Svar: Naturligtvis skickar vi ut skriftliga offerter som innehåller pris samt vad som omfattas av offerten. Vi vill göra allt som går för att minska risken för missförstånd och skriftliga offerter är en viktig del av detta. Det är naturligtvis kostnadsfritt att begära en offert av oss på RM Relining & Bygg AB. Kontakta oss idag!   

Fråga: Jag bor i Uppsala, kan ni göra relining / rörinfordring hos mig? 

Svar: Absolut, vi utför våra tjänster i hela Stockholms län från Norrtälje i norr till Södertälje i söder, men även i övriga Mälardalen som t ex Uppsala, Enköping, Västerås, Eskilstuna, Nyköping, Nynäshamn, osv. Kontakta oss idag för mer information.