© RM Relining AB   |   Mätarvägen 14, 19637 Kungsängen, 08-41951968   |   Orgnr 559024-5527   |   info@rmrelining.se   | Sitemap

Trygga_Företag_Logotyp.png

RÖRINSPEKTION

Kamera

Vi utför rörinspektion med en specialkamera som förs ned i ledningssystemen för att med rörliga bilder dokumentera skicket samt eventuella skador och stopp. I bland används även en robot med hjul för att filma inuti rören. 

Dokumentation

Dokumentationen ligger sedan som grund till förslag på vilka metoder som bör användas för att lösa de upptäckta problemen på ett lämpligt och kostnadseffektivt sätt. Exempel på förekommande fel i avloppsystem som upptäcks genom rörinspektion är t ex: 

 

-Hål och sprickor
-Avlagringar och rost 
-Inväxande rötter
-Skarvförskjutningar 
-Främmande föremål 
 

Hela rörinspektionen dokumenteras på CD-skiva som tillsammans med skriftlig dokumentation överlämnas till beställaren tillsammans med förslag på lämpliga åtgärder för just det aktuella röret eller avloppssystemet.