Inlägg av paul

Ovanbygränd 4-20

Relining av alla stammar på Ovanbygränd 4-20 i Spånga – i samarbete med Xtream Clean för fastighetsägaren Victoriahem. 18 stammar utfärdade med strumpmetoden, step by step med cirka 200 grenförstärkningar samt ca 70 lägenheter där relining med sprutmetoden utfördes. Utfört november 2022 till januari 2023.

Rusthållarevägen 14-16

Samarbete med Sollentuna hem Relining av källare alla gamla rör 1: Cirka 60 meter 159-225 mm av bottenplattan 2: Cirka 50 meter alla stammar från källare mot huvudledningen 3: cirka 17 st gren relining.