Inlägg av paul

Spelmanshöjden 14–22

På Spelmanshöjden 14–22 utför RM Relining ett reliningsprojekt åt Brf Spelmanshöjden. Projektet har hittills omfattat följande: Relining av alla spillvattensledningar i källaren (cirka 400 meter rör som är 150–225 mm i diameter) Relining av alla dagvatten ledningar i källare (cirka 300 meter) Relining av alla stammar, i källaren, som ansluter mot huvudledningen Relining av alla […]

Sveriges Television

På Gärdesgatan 3 relinar RM Relining fastighetens rörsystem åt Sveriges Television. Projektet har hittills omfattat följande: Relining av flertalet dagvattenstammar Relining av spillvattenledningar Relining av golvbrunnar Relining av alla rörförgreningar Fas ett startades i oktober 2023 och slutfördes i januari 2024. Fas två kommer att startas i februari i år.