Inlägg av paul

Spelmanshöjden 14–22

På Spelmanshöjden 14–22 utför RM Relining ett reliningsprojekt åt Brf Spelmanshöjden. Projektet har hittills omfattat följande: Relining av alla spillvattensledningar i källaren (cirka 400 meter rör som är 150–225 mm i diameter) Relining av alla dagvatten ledningar i källare (cirka 300 meter) Relining av alla stammar, i källaren, som ansluter mot huvudledningen Relining av alla […]

Sveriges Television

På Gärdesgatan 3 relinar RM Relining fastighetens rörsystem åt Sveriges Television. Projektet har hittills omfattat följande: Relining av flertalet dagvattenstammar Relining av spillvattenledningar Relining av golvbrunnar Relining av alla rörförgreningar Fas ett startades i oktober 2023 och slutfördes i januari 2024. Fas två kommer att startas i februari i år.  

Ovanbygränd 4-20

Relining av alla stammar på Ovanbygränd 4-20 i Spånga – i samarbete med Xtream Clean för fastighetsägaren Victoriahem. 18 stammar utfärdade med strumpmetoden, step by step med cirka 200 grenförstärkningar samt ca 70 lägenheter där relining med sprutmetoden utfördes. Utfört november 2022 till januari 2023.