Inlägg av paul

Rusthållarevägen 14-16

Samarbete med Sollentuna hem Relining av källare alla gamla rör 1: Cirka 60 meter 159-225 mm av bottenplattan 2: Cirka 50 meter alla stammar från källare mot huvudledningen 3: cirka 17 st gren relining.