Årsta Vårdcentral i Uppsala

Spelmanshöjden 14–22

På Spelmanshöjden 14–22 utför RM Relining ett reliningsprojekt åt Brf Spelmanshöjden. Projektet har hittills omfattat följande:

  • Relining av alla spillvattensledningar i källaren (cirka 400 meter rör som är 150–225 mm i diameter)
  • Relining av alla dagvatten ledningar i källare (cirka 300 meter)
  • Relining av alla stammar, i källaren, som ansluter mot huvudledningen
  • Relining av alla rörförgreningar

Fas ett startades i november och slutfördes i slutet av december 2023. Fas två kommer att startas under 2024.

 

Map data ©2014 Google

Sveriges Television

På Gärdesgatan 3 relinar RM Relining fastighetens rörsystem åt Sveriges Television. Projektet har hittills omfattat följande:

  • Relining av flertalet dagvattenstammar
  • Relining av spillvattenledningar
  • Relining av golvbrunnar
  • Relining av alla rörförgreningar

Fas ett startades i oktober 2023 och slutfördes i januari 2024. Fas två kommer att startas i februari i år.

 

Map data ©2014 Google

Map data ©2014 Google

Scaniarinken

Kyrkan i Hässelby Strand