© RM Relining AB   |   Mätarvägen 14, 19637 Kungsängen, 08-41951968   |   Orgnr 559024-5527   |   info@rmrelining.se   | Sitemap

Trygga_Företag_Logotyp.png

Relining Stammar

RM relning reco.png

Välkommen till oss på RM Relining & Bygg AB.

Vi kan utföra Relining Stammar i alla typer av fastigheter, allt från villor till flerbostadshus med flera hundra bostäder, men även i andra typer av byggnader som t ex ambassader, teatrar med mera. 

Det finns många olika namn på tekniken som vi kallar för relining, t ex rörinfodring, rör-i-rör-metoden, rivningsfri rörrenovering, rivningsfritt stambyte etc . Det finns två metoder för Relining Stammar, strumpmetoden och lösplatsmetoden/ sprutmetoden och vi på RM Relining & Bygg AB kan erbjuda våra kunder båda dessa Relining Stammar metoder:

 

  • Strumpmetoden

Denna metod för att göra rörrenoveringen, som ibland även kallas rör-i-rör-metoden eller en metod för rivningsfri rörrenovering, innebär att man skjuter in en strumpa som är indränkt i epoxy i det gamla och rengjorda röret.

 

  • Lösplastmetoden eller sprutmetoden

Sprutmetoden innebär att istället för att skjuta in en färdig strumpa som bildar ett nytt rör inuti det gamla, så sprutar man en beläggning på insidan av det gamla röret, som bildar ett nytt rör när det torkat

 

 

Relining Stammar en bra lösning!

Vi kan utföra Relining Stammar med diametern 50-300 mm och reliningsmetoden kan användas i alla typer av byggnader och fastigheter. Relining Stammar går på till exempel utgående avloppsledning från en villa ut till den kommunala avloppsledningen, rören i bottenplattan i flerbostadshus, dagvattenledningar, dvs stuprör, avluftningsledningar, spillvattenrör med flera.

Undrar Ni om vi kan hjälpa Er att renovera och Relining Stammar åt er, kontakta oss idag.

Fördelar med Relining Stammar :

  • Det går snabbare

  • Det är mindre störande för boende och de som vistas i fastigheten

  • Det blir ofta billigare

  • Det är bättre för miljön

  • Det innebär ett mindre ingrepp i fastigheten

 

 

Innan man kan börja Relining Stammar, så gör man en rörinspektion, dvs man filmar rören invändigt för att säkerställa skicket samt för att upptäcka eventuella skador och stopp. För att kunna filma rören så måste man ofta göra rent dom först med hjälp av spolning eller mekanisk rensning. Att rören är helt rena invändigt innan man börjar Relining är en förutsättning för ett gott slutresultat.

 

Varmt välkomna till oss på RM Relining & Bygg AB!

 
 
 
RENSNING

 

När det inte räcker att spola avloppen för att få bort stopp, så krävs mekanisk rensning med kedjor och andra verktyg för att få bort stoppet.

 
 
 
SPOLNING

 

Det första man gör när det är stopp i avloppet är att försöka spola bort stoppet med hjälp av hett vatten under högt tryck

 

 
 
 
RÖRINSPEKTION

Filmning av rören invändigt görs för att kunna fastställa skicket och funktionen på de befintliga rören samt för att kunna upptäcka orsaken till stopp eller andra problem.